Toegankelijkheid: Wat is het en waarom is het belangrijk?

Toegankelijkheid is een term die verwijst naar de mogelijkheid voor mensen met een handicap om deel te nemen aan de samenleving op gelijke voet met anderen. Dit is iets waar Marianne Dijkshoorn zich al jaren voor inzet. Het gaat om het ontwerpen van gebouwen, openbare ruimtes, de inrichting van festivalterreinen en digitale omgevingen op een manier die voor iedereen, ongeacht hun beperking, toegankelijk is op dezelfde manier als mensen zonder handicap. Mensen gaan met een doel ergens naar toe en dat is bijvoorbeeld een paspoort ophalen in een stadhuis. Het maakt niet uit hoe het stadhuis eruit ziet als je maar het doel behaald. Veel organisaties denken dat toegankelijkheid bestaat uit een invalidentoilet of geen drempels hebben. Echter komt men voor een doel en dat willen zij bereiken. Een rolstoeltoegankelijk toilet is dan ook een noodzakelijke bijzaak. Als de basis voorzieningen niet vermeld staan op de website, dan zullen mensen die voorzieningen als een mindervalide toilet nodig hebben minder snel komen.

Toegankelijkheid is niet vrijblijvend, het is recht is van mensen met een handicap om volledig te kunnen deel nemen aan de maatschappij. Toegankelijkheid zorgt ervoor dat mensen met een handicap dezelfde kansen hebben op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding als mensen zonder handicap. Daarnaast verbetert het ook de kwaliteit van leven voor mensen met een handicap en maakt het de maatschappij inclusiever en als mensen kunnen deelnemen zijn er minder zorgkosten nodig.

Het kan op verschillende manieren worden bereikt. Zo kunnen fysieke belemmeringen worden weggenomen door het plaatsen van hellingbanen, het verbeteren van de verlichting (zowel binnen als buiten), het installeren van liften en het verlagen van drempels. Verder kan een gelijkwaardige beleving worden gecreëerd. Sociale toegankelijkheid kan worden bevorderd door het bieden van werkplekken die ingericht zijn voor mensen met een handicap en het organiseren van evenementen die toegankelijk zijn voor iedereen zodat iedereen kan deelnemen.

Waarom is toegankelijkheid belangrijk en relevant voor bedrijven en organisaties?

Voor bedrijven en organisaties is toegankelijkheid relevant om verschillende redenen. Marianne Dijkshoorn spreekt vaak bij diverse evenementen, festivals of organisaties over diversiteit, inclusie en toegankelijkheid om uit te leggen hoe belangrijk dit voor bedrijven en andere instellingen is. 1 op de 8 mensen in Nederland heeft een beperking. Een beperking krijg je bij je geboorte of tijdens het leven door een ziekte of ongeval.

Allereerst draagt toegankelijkheid bij aan een positief imago van het bedrijf, je geeft aan graag je aan te passen voor iedereen. Bedrijven en organisaties die zich inzetten voor toegankelijkheid laten zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaamheid en inclusie hoog hebben zitten binnen de organisatie. Dit levert een goede ROI op.

Daarnaast is toegankelijkheid ook vanuit wettelijk oogpunt relevant. In Nederland is er de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Deze wet verbiedt discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte bij onder meer werk, onderwijs en toegang tot goederen en diensten. Ook is er het VN-verdraag Handicap (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) en de lokale inclusie agenda waarmee overheden organisaties stimuleren tot het verbeteren van toegankelijkheid. In het VN-verdrag Handicap staat wat ieder land ter wereld moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geldt op álle beleidsterreinen; wonen, werken en recreëren en houdt in dat elke organisatie toegankelijk moet zijn. Bedrijven en organisaties die niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen kunnen dan ook aansprakelijk worden gesteld. Tot slot loop je inkomsten mis als je toegankelijkheid niet op orde hebt.

Hoe kan een bedrijf of organisatie dit verbeteren?

Bedrijven en organisaties kunnen op verschillende manieren de toegankelijkheid verbeteren. Een eerste stap is het creëren van bewustzijn onder medewerkers en klanten over het belang van toegankelijkheid en hoe het kan worden verbeterd. Wil je hier meer informatie over? Lees het boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’ en boek Marianne Dijkshoorn als spreker.

Vervolgens kunnen bedrijven en organisaties laten toetsen en schouwen op toegankelijkheid. Om vervolgens met de toegankelijkheidsadviezen te investeren in het toegankelijk maken van hun gebouwen, openbare ruimtes en digitale omgevingen. Het is hierbij belangrijk om te kijken naar de behoeften van doelgroepen van bezoekers met een verschillend type beperking en hoe zij gebruik maken van de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een blindengeleidehond die ook een plaatst verdiend en het is belangrijk dat er geen obstakels zijn in de looproute die eventuele ongelukken kunnen veroorzaken.

Tot slot kunnen bedrijven en organisaties ervoor zorgen dat hun dienstverlening toegankelijk is voor iedereen vanuit gastvrijheid. Dit kan bijvoorbeeld door alternatieve communicatiemiddelen aan te bieden, zoals pictogrammen, gebarentaal of geschreven informatie in eenvoudige taal. Ook kan worden gekeken naar de toegankelijkheid van producten en diensten, en hoe deze kunnen worden aangepast om beter te voldoen aan de behoeften van mensen met een handicap. Denk bijvoorbeeld aan de rolstoel mat of hulphond mat

 

Wil je meer weten, neem dan contact op:

    Ga naar de inhoud