Meldpunt ontoegankelijk evenement

Meldpunt ontoegankelijk evenement

Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap door Nederland in 2016 is er veel gebeurd op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking en/of een chronische ziekte.

Veel organisaties doen hun uiterste best voor toegankelijkheid, zo ook evenementenorganisatoren, maar het uitvoeren van sommige acties duurt wellicht langer dan je verwacht.
Het kan zijn dat jij als persoon met een beperking een ontoegankelijke situatie hebt meegemaakt. Heel vervelend!
Wij kunnen ons goed voorstellen dat jouw plezier en beleving bij dit evenement daardoor minder werd.

Bij een melding over ontoegankelijkheid zal Marianne vanuit haar professionaliteit in contact treden met de organisatie om dit probleem voor een volgende editie op te lossen.

Weet dat een evenement of festival organiseren gemiddeld een jaar kost. Door het gesprek aan te gaan met organisatoren zijn wij erachter gekomen dat veel organisatoren zich al inzetten voor toegankelijkheid. Organisatoren willen iedereen welkom heten op hun evenement en proberen overal een oplossing voor te vinden.

Over jouw melding van ontoegankelijkheid hebben wij wel een aantal gegevens nodig, die worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en na gebruik vernietigd. Om een terugkoppeling te geven, vragen we ook enkele contactgegevens.

Mocht je meerdere evenementen met ontoegankelijke situaties willen melden, gebruik dan één formulier per evenement, zodat er geen verwarring ontstaat.

Bij voorbaat dank voor de melding!

Tip

Een initiatief waar je de evenementenorganisatie mogelijk op kan wijzen is het Themanetwerk Festivals en Evenementen van de Coalitie voor Inclusie. Het Themanetwerk heeft in co-creatie met festivalorganisatoren, brancheverenigingen, gemeenten, kennisinstituten, belangenorganisaties en (ervarings)deskundigen met een verschillend type beperking, een routekaart voor toegankelijke festivals en evenementen ontwikkeld. Marianne heeft hier ook aan meegewerkt.

Meldformulier

    Ga naar de inhoud