Voorbeelden (on)toegankelijkheid

Toegankelijkheid de norm; ontoegankelijkheid de uitzondering!

Toegankelijkheid is een recht, geen voorrecht. Het toegankelijk maken van alle soorten locaties is sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016, inzake de rechten van personen met een handicap, een verplichting. In het VN-verdrag Handicap zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende beleidsterreinen vastgelegd (wonen, werken en recreëren), met als uitgangspunt dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving.

Artikel 30 van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een Handicap’ bepaalt dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid deel moeten kunnen nemen aan het culturele leven en daarbij zijn passende maatregelen nodig om dit mogelijk te maken. De verplichting, voortvloeiend uit het VN-Verdrag Handicap, die geldt in Nederland sinds de ratificatie in 2016, geeft aan dat alle soorten locaties, dus ook evenementen locaties, toeristische gebieden en festivalterreinen toegankelijk moeten worden.

De basisprincipes zijn: toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid. Niemand is tot het onmogelijke gehouden, maar de grenzen moeten wel opgezocht worden.
Toegankelijkheid vraagt inzicht in standaarden zoals ITS en NEN1814. Vanuit Welkom

Doorgankelijkheid

Doorgankelijkheid gaat over een gelijkwaardige beleving en het doel behalen waarvoor mensen gekomen zijn. Dat een locatie toegankelijk is met een drempelloze zone en een rolstoeltoegankelijk toilet is belangrijk, alleen niet de hoofdzaak. Mensen met een verschillend type beperking komen net als ieder ander met een doel naar de locatie. Denk bijvoorbeeld aan een paspoort ophalen in een stadhuis of om te genieten van een festival of theater voorstelling. De vraag is, kan iedereen zelfstandig het doel behalen? Kan je de balie, zalen of area’s van bestemming bereiken, daar plaatsnemen, kun je zelfstandig een drankje bestellen en kun je zonder hulp een toilet bezoeken?

Uitgankelijkheid

Misschien wel het meest belangrijke onderwerp bij toegankelijkheid is, hoe krijg je mensen met een handicap naar een relatief veilige plaats bij een calamiteit. Uitgankelijkheid is de eigenschap van gebouwde voorzieningen (buitenruimten, gebouwen en evenementen) die ervoor zorgt dat alle aanwezigen bij een calamiteit snel en onbelemmerd op een veilige plaats kunnen komen. Als iemand met een beperking bij een calamiteit snel een locatie moet verlaten, zal deze persoon in de meeste situaties op problemen stuiten zoals: slechte bereikbaarheid en bruikbaarheid van de vluchtroutes en nooduitgangen, hoogteverschillen (trappen, drempels en afstapjes) en ontoegankelijke informatie over de vluchtroutes. Om hier een goed inzicht in te krijgen is het goed om jouw locatie te laten toetsen op toegankelijkheid en uitgankelijkheid.

Toegankelijkheid & Evenementen kan ik je helpen om jouw locatie toegankelijk te maken voor mensen met een verschillende type beperking.

Pagina voorbeelden (on)toegankelijkheid samenvoegen met achtergrond informatie toegankelijkheid.
Hierbij staan een aantal voorbeelden vermeld van (on)toegankelijkheid.

Voorbeeld 1

Toegankelijkheid begint bij de website. Als je ergens heen gaat, bezoek je vaak een website vooraf voor het adres en het programma. Mensen met een beperking doen dat ook en willen ook informatie over toegankelijkheid. Je koopt immers geen ticket als je niet weet of je er überhaupt terecht kan en of er een voor jou benodigd rolstoeltoegankelijk toilet is. Hoe duidelijker je bent op de website voor de ticketverkoop, hoe makkelijker je het de bezoekers maakt om snel tot de koop van een ticket over te gaan. Niets vermelden over toegankelijkheid is natuurlijk een slecht voorbeeld. Ook halve informatie geven zoals dit voorbeeld brengt niet verder:

“Op de locatie is een mindervalide toilet aanwezig. Deze staat achter de EHBO. Verder bestaat het terrein uit gras en zand, het zand is overigens goed te vermijden.”

Dit roept vragen op bij mensen met een beperking als: hoe ver is het naar dat ene toilet, hoe groot is dat toilet (er zijn verschillende maten aan rolstoeltoegankelijke toiletten te huur en sommige zijn te klein voor een rolstoel). Zand en gras? Hoe toegankelijk is dat werkelijk? Kan ik zelf een drankje halen en alle stages bezoeken? Bovenal vraagt men zich af waar deze vragen gesteld kunnen worden.

 

 

Voorbeeld 2

Bij congressen is het gebruikelijk dat je vooraf een aanmeldformulier invult. Daarbij wordt bijna altijd gevraagd naar dieetwensen. Hieronder een voorbeeld van hoe je ook kunt vragen naar toegankelijkheidswensen zonder in de knoop te komen met de AVG. Als je vooraf iets weet, dan kun je natuurlijk ook iets (beter) organiseren voor die persoon.
 

Heeft u toegankelijkheidswensen?    Heeft u nog overige vragen of opmerkigen?


    Voorbeeld 3

    Bij bijeenkomsten waarbij het publiek zit, gebruiken lopende mensen een stoel die voor hen is klaargezet. Rolstoelgebruikers hebben hun eigen stoel bij zich en die parkeren zij ergens. Zij zitten hierdoor vaak niet netjes aan een rij. Dit kan wat chaotisch ogen. Daarnaast mag volgens de brandveiligheidseisen niets of niemand de gangpaden blokkeren. Beter is om rolstoelgebruikers een plaats te bieden doormiddel van een mat op een plaats van een weggehaalde stoel.

     

    Naar de inhoud springen