Achtergrond & Voorbeelden

Op deze pagina staat achtergrondinformatie over toegankelijkheid, alsmede enkele voorbeelden.

Toegankelijkheid de norm; ontoegankelijkheid de uitzondering!

Regelgeving toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een recht, geen voorrecht. Het fysiek toegankelijk maken van alle soorten locaties is sinds de ratificatie (2016) van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, een verplichting. In het VN-verdrag Handicap zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende beleidsterreinen vastgelegd (wonen, werken en recreëren), met als uitgangspunt dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving.

Artikel 30 van het VN-verdrag Handicap beschrijft dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid deel moeten kunnen nemen aan het culturele leven en dat passende maatregelen nodig zijn om dit mogelijk te maken.
Dit geeft de verplichting dat alle soorten locaties, dus ook evenementenlocaties, toeristische gebieden en festivalterreinen, toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

De basisprincipes hierbij zijn: toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid. Niemand is tot het onmogelijke gehouden, maar de grenzen moeten wel worden opgezocht.
Toegankelijkheid vraagt inzicht in standaarden als ITS en NEN1814.

Gemeenten houden toezicht op het VN-verdrag Handicap door middel van de Lokale Inclusie Agenda. In dit beleidsdocument beschrijven gemeenten hoe zij inwoners met een beperking gelijkwaardig en inclusief kunnen laten deelnemen in de maatschappij. In sommige gemeenten wordt nog gewerkt aan de invulling van de Lokale Inclusie Agenda.

Digitale toegankelijkheid

Voor mensen met een visuele, auditieve, motorische of cognitieve beperking zijn websites niet altijd goed toegankelijk. In de Europese richtlijn European Accessibility Act: EN 301 549, is bepaald dat websites digitaal toegankelijk moeten zijn volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Dit is een internationale standaard voor toegankelijkheid waarbij o.a. lettertypes kunnen worden vergroot, teksten kunnen worden voorgelezen en websites in zwart-wit kunnen worden gezet ter voorkoming van overprikkeling.

(Semi-)overheidsinstanties zijn sinds 2020 bij wet verplicht om alle websites van de organisatie, websites waar de organisatie aan meebetaalt of medeopdrachtgever voor is, toegankelijk(er) te maken. De verplichting geldt ook voor digitale documenten die online gepubliceerd worden voor mobiele apps en voor intranet.

Vanaf juni 2025 gaat de European Accessibility Act gelden voor de websites en apps van bedrijven en niet-commerciële organisaties.

Uitgankelijkheid

Misschien wel het meest belangrijke onderwerp bij toegankelijkheid is, hoe krijg je mensen met een handicap naar een relatief veilige plaats bij een calamiteit. Uitgankelijkheid is de eigenschap van gebouwde voorzieningen (buitenruimten, gebouwen en evenementen) die ervoor zorgt dat alle aanwezigen bij een calamiteit snel en onbelemmerd op een veilige plaats kunnen komen. Als iemand met een beperking bij een calamiteit snel een locatie moet verlaten, zal deze persoon in de meeste situaties op problemen stuiten zoals: slechte bereikbaarheid en bruikbaarheid van de vluchtroutes en nooduitgangen, hoogteverschillen (trappen, drempels en afstapjes) en ontoegankelijke informatie over de vluchtroutes. Om hier een goed inzicht in te krijgen is het goed om jouw locatie te laten toetsen op toegankelijkheid en uitgankelijkheid.

Toegankelijkheid & Evenementen kan ik je helpen om jouw locatie toegankelijk te maken voor mensen met een verschillende type beperking.

Pagina voorbeelden (on)toegankelijkheid samenvoegen met achtergrond informatie toegankelijkheid.
Hierbij staan een aantal voorbeelden vermeld van (on)toegankelijkheid.

Voorbeelden

In mijn werk kom ik dagelijks voorbeelden tegen van (on)toegankelijkheid. Enkele voorbeelden deel ik hieronder.

Voorbeeld 1 website informatie toegankelijkheid

Toegankelijkheid begint bij de website. Als je ergens naartoe gaat, bezoek je vaak eerst de website voor het adres en het programma. Mensen met een beperking doen dat uiteraard ook en willen daarnaast ook geïnformeerd worden over toegankelijkheid. Iemand koopt immers geen ticket als je niet weet of je er überhaupt terechtkunt. Niets vermelden over toegankelijkheid is natuurlijk een slecht voorbeeld. Maar ook halve informatie geven, zoals in dit voorbeeld, helpt de bezoeker niet verder:

“Op de locatie is een mindervalide toilet aanwezig. Deze staat achter de EHBO. Verder bestaat het terrein uit gras en zand, het zand is overigens goed te vermijden.”

Dit roept vragen op bij mensen met een beperking als: hoe ver is het naar dat ene toilet, hoe groot is dat toilet (er zijn verschillende maten rolstoeltoegankelijke toiletten te huur en sommige zijn te klein voor een rolstoel)?
Zand en gras? Hoe toegankelijk is dat werkelijk? Is het zand mul? Is het terrein nog steeds toegankelijk na een regenbui? 

Voorbeeld 2 aanmeldformulier

Bij congressen is het gebruikelijk dat je vooraf een aanmeldformulier invult. Daarbij wordt bijna altijd gevraagd naar dieetwensen. Hieronder een voorbeeld van hoe je ook kunt vragen naar toegankelijkheidswensen zonder in de knoop te komen met de AVG-wetgeving. Als je vooraf iets weet, dan kun je natuurlijk ook iets (beter) organiseren voor die persoon.
 

Heeft u toegankelijkheidswensen?    Heeft u nog overige vragen of opmerkigen?


    Ga naar de inhoud