Toegankelijkheid gebouwen

Toegankelijkheid van gebouwen is van groot belang voor mensen met een handicap zowel lichamelijk en fysieke als andere vormen. Het zorgt ervoor dat zij vrij en zelfstandig kunnen bewegen in openbare ruimtes en gebouwen en volledig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Gebouwen die niet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap vormen een obstakel voor inclusie en participatie. Daarom is het belangrijk dat gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht hun beperking. Marianne Dijkshoorn zet zich al jaren in voor toegankelijkheid bij gebouwen, openbare ruimtes, festivals en evenementen, zodat meer mensen met een beperking kunnen deelnemen.

In Nederland is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (zie WGBH/CZ Let op, je verlaat onze website) van kracht. Deze wet verplicht (pand)eigenaren van openbare gebouwen zoals museums, winkelcentrums en natuurlijk ziekenhuizen om te zorgen voor toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Dit sluit aan op het VN-verdraag Handicap en de lokale inclusie agenda waaruit overheden stimuleren tot het verbeteren van toegankelijkheid. Dit betekent in het kort dat gebouwen bijvoorbeeld drempelvrij moeten zijn en dat er voldoende ruimte moet zijn voor rolstoelgebruikers om te kunnen bewegen.

Naast het wettelijke aspect is er ook natuurlijk ook het menselijke aspect. Toegankelijkheid van gebouwen draagt bij aan de inclusie van mensen met een handicap. Zij kunnen met de juiste maatregelen zonder problemen gebruikmaken van de faciliteiten en diensten die in het gebouw zijn zoals winkels, horeca, kantoren, ziekenhuizen, overheidsgebouwen en recreatievoorzieningen. Hiermee betrekken we iedereen in de maatschappij.

Hoe kan de toegankelijkheid van gebouwen worden verbeterd?

Er zijn verschillende manieren waarop de toegankelijkheid van gebouwen kan worden verbeterd. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn die je (bijna) direct kan doorvoeren of grotere aanpassingen waar grotere ingrepen voor nodig zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  1. Verwijderen van fysieke belemmeringen: Bij het ontwerpen en bouwen van een gebouw moet rekening worden gehouden met mensen met een handicap. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen drempels mogen zijn en dat er een hellingbaan of lift aanwezig moet zijn. De breedte van deuren, gangen en liften moet voldoen aan de gestelde eisen, zodat rolstoelgebruikers en mensen met andere mobiliteitsproblemen er goed doorheen kunnen. Later aanpassen kost altijd extra geld, tijd en moeite. Vraag iemand met expertise van meerdere doelgroepen van mensen met een beperking voor een toetsing.
  2. Aanbrengen van visuele markeringen: Mensen met een visuele beperking hebben baat bij visuele markeringen, zoals een contrastrijke markering op een trap of wandelpad. Ook is het belangrijk om duidelijke markeringen aan te brengen bij nooduitgangen en in geval van nood. Daarnaast hebben wij ook de juiste aanpassingen die mindervaliden een plaats bieden, kijk bijvoorbeeld eens naar onze rolstoel mat of hulphond mat
  3. Verbeteren van de akoestiek in ruimtes: Dove en slechthorenden mensen hebben moeite met het verstaan van spraak in een ruimte met een slechte akoestiek. Het verbeteren van de akoestiek kan daarom bijdragen aan een betere toegankelijkheid. Dit kan ertoe leiden dat diverse plekken voor veel meer mensen beschikbaar kan worden.
  4. Aanbieden van alternatieve communicatiemiddelen: Mensen met een spraak- of gehoorbeperking hebben baat bij alternatieve communicatiemiddelen, zoals een tolk, placemat met aanwijsbare afbeeldingen, gebarentaal of tekst. Het is belangrijk om deze middelen aan te bieden, zodat mensen met een beperking gelijke toegang hebben tot informatie en communicatie. Niet iedereen kan zomaar het internet op en alles lezen. Denk ook altijd aan de digitale toegankelijkheid met teksten die opgelezen kunnen worden, video’s die ondertiteld zijn of sites die in zwart-wit gezet kunnen worden om prikkels te voorkomen.
  5. Betrekken van mensen met een handicap: Bij het ontwerp van gebouwen is het belangrijk om mensen met een handicap, de ervaringsdeskundigen, te betrekken. Zij kunnen waardevolle input leveren en zorgen voor een betere toegankelijkheid. Door mensen met een handicap te betrekken bij het ontwerpproces kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar welke obstakels zij ervaren en hoe deze kunnen worden weggenomen. Marianne Dijkshoorn werkt vanuit kennis en expertise; zij is zelf slecht ter been en heeft kennis van mensen met een fysieke-, visuele, auditieve en mentale beperking.
  6. Training en bewustwoording: Een andere belangrijke factor om de toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren, is het bieden van opleidingen en trainingen aan het personeel. Het personeel moet begrijpen hoe zij mensen met een handicap kunnen helpen en hoe zij moeten omgaan met specifieke situaties. Marianne Dijkshoorn spreekt vaak voor organisaties over toegankelijkheid. bij evenementen, festivals, musea, theaters en andere culturele instellingen en zij kan het personeel laten ervaren hoe het rijden in een rolstoel, lopen met een blindegeleide- /taststok is.

Toegankelijkheid van gebouwen is van groot belang voor mensen met een handicap. Gebouwen die niet toegankelijk zijn, vormen een obstakel voor een grote groep van de maatschappij. Door mensen met een handicap te betrekken bij het ontwerp en het bieden van trainingen aan het personeel en zoveel mogelijk mensen bewust te laten worden van toegankelijkheid kan de toegankelijkheid van gebouwen verder worden verbeterd.

 

 

Wil je meer weten, neem dan contact op:

    Ga naar de inhoud