Toetsing

Toetsing van een locatie of festivalterrein

Het is goed om de locatie, bijvoorbeeld een evenementenlocatie, hotel, museum, theater etc. of evenement te laten onderzoeken op het gebied van toegankelijkheid in het kader van sociale duurzaamheid en/of het VN-verdrag Handicap. Het is belangrijk dat dit wordt gedaan door een deskundige met kennis van mensen met een verschillend type beperking en evenementenorganisatie. Met bijvoorbeeld enkel de kennis van een rolstoelgebruiker is een locatie nog niet toegankelijk voor iemand met een visuele beperking.

Welkom Toegankelijkheid & Evenementen is gespecialiseerd in vele soorten locaties en heeft kennis van de behoeften van bezoekers met een lichamelijke-, zintuiglijke-, mentale- en/of verstandelijke beperking en/of mensen met een chronische ziekte.

Nieuwbouw of verbouw
Bij nieuwbouw of verbouw plannen is het een advies om in de planfase advies op het gebied van toegankelijkheid in te winnen en zo te werken volgens de ‘Universal Design’ methode, want achteraf aanpassen kost altijd extra moeite, tijd en geld.

Certificering
Als uit de audit blijkt dat de locatie in kwestie toegankelijk is, dan wordt er een certificaat uitgereikt. Een certificering zorgt over het algemeen voor meer bezoekers en/of boekingen van de evenementenlocatie, doordat de vriendengroep, familieleden of de organisatie met daarin die ene persoon met een beperking zich welkom voelt.

Voorbeelden van organisaties met certificering
Enkele organisaties die zich hebben laten toetsen en die een certificaat hebben ontvangen:

Evenementenlocaties: World ForumVan Nelle Fabriek
Festivals: Appelpop, DockYard Festival (ADE)Mystic Garden Festival, Rottepop

Certificaat voor een Toegankelijk Locatie waarbij getoetst wordt op: De bereikbaarheid van de locatie voor mensen met een beperking, De basis van rolstoeltoegankelijkheid, De inrichting van de locatie ten behoeve van mensen met een beperking, De communicatie over de toegankelijkheid op de website, De mogelijkheid tot het ervaren van de beleving en De veiligheid voor mensen met een beperking in geval een calamiteit.

Wil je meer weten, neem dan contact op:

    Naar de inhoud springen