Uitgankelijkheid

Uitgankelijkheid

Misschien wel het meest belangrijke onderwerp bij toegankelijkheid is, hoe krijg je mensen met een handicap naar een relatief veilige plaats bij een calamiteit. Uitgankelijkheid is de eigenschap van gebouwde voorzieningen (buitenruimten, gebouwen en evenementen) die ervoor zorgt dat alle aanwezigen bij een calamiteit snel en onbelemmerd op een veilige plek kunnen komen. Als iemand met een beperking bij een calamiteit een gebouw snel moet verlaten, zal deze persoon in veel gebouwen op problemen stuiten zoals: slechte bereikbaarheid en bruikbaarheid van de vluchtroutes en nooduitgangen, hoogteverschillen (trappen, drempels, afstapjes) en ontoegankelijke informatie over vluchtroutes

Gratis tips voor het toegankelijker maken van uw locatie

  • Het begint bij bewustwording. Wees bewust van de elementen bij uw evenement, uw gebouw of openbare ruimte die (nog) niet toegankelijk zijn.
  • Informeer medewerkers over de faciliteiten die u heeft voor ouderen, gehandicapten en mensen met een kinderwagen. Zo kunnen zij servicegerichter te werk gaan.
  • Communiceer via de website welke voorzieningen zoals een mindervalidetoilet u heeft en welke (nog) niet.

Uw naam

Uw e-mail

Uw telefoonnummer