Uitgankelijkheid

Uitgankelijkheid

Misschien wel het meest belangrijke onderwerp bij toegankelijkheid is, hoe krijg je mensen met een handicap naar een relatief veilige plaats bij een calamiteit. Uitgankelijkheid is de eigenschap van gebouwde voorzieningen (buitenruimten, gebouwen en evenementen) die ervoor zorgt dat alle aanwezigen bij een calamiteit snel en onbelemmerd op een veilige plek kunnen komen. Als iemand met een beperking bij een calamiteit snel een locatie moet verlaten, zal deze persoon op problemen stuiten zoals: slechte bereikbaarheid en bruikbaarheid van de vluchtroutes en nooduitgangen, hoogteverschillen (trappen, drempels, afstapjes) en ontoegankelijke informatie over vluchtroutes. Om hier een goed inzicht in te krijgen is het goed om jouw locatie te laten checken op toegankelijkheid en uitgankelijkheid.

Vanaf 2020 werk ik vanuit Event Safety Institute aan de uitgankelijkheid. Het voordeel hiervan is dat er snel kan worden geschakeld met collega’s die meer weten van (brand)veiligheid, crowd management en mobiliteit.

Uw naam

Uw e-mail

Uw telefoonnummer