Uitgankelijkheid

Uitgankelijkheid

Misschien wel het meest belangrijke onderwerp bij toegankelijkheid is, hoe krijg je mensen met een handicap naar een relatief veilige plaats bij een calamiteit. Uitgankelijkheid is de eigenschap van gebouwde voorzieningen (buitenruimten, gebouwen en evenementen) die ervoor zorgt dat alle aanwezigen bij een calamiteit snel en onbelemmerd op een veilige plek kunnen komen. Als iemand met een beperking bij een calamiteit een gebouw snel moet verlaten, zal deze persoon in veel gebouwen op problemen stuiten zoals: slechte bereikbaarheid en bruikbaarheid van de vluchtroutes en nooduitgangen, hoogteverschillen (trappen, drempels, afstapjes) en ontoegankelijke informatie over vluchtroutes. Om hier een goed inzicht in te krijgen is het goed om jouw locatie te laten checken op toegankelijkheid en uitgankelijkheid.

Vanaf januari 2020 is er een samenwerking voor met Event Safety Institute en kan er snel worden geschakeld met collega’s die meer weten van veiligheid, crowd management en mobiliteit en lopen de opdrachten voor toegankelijkheid toetsingen via Event Safety Institute.

Uw naam

Uw e-mail

Uw telefoonnummer