Toegankelijkheid

Toegankelijkheid de norm; ontoegankelijkheid de uitzondering!

Toegankelijkheid is een recht, geen voorrecht. Het toegankelijk maken van locaties is sinds de invoering van het VN-Verdrag in 2016, inzake de rechten van personen met een beperking, zelfs een verplichting. In het VN-Verdrag Handicap zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende beleidsterreinen vastgelegd (wonen, werken en vrijetijd), met als uitgangspunt dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Bij het verdrag hoort een amendement dat aangeeft dat de grondslagen toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid centraal staan. Kortom: meedoen in de maatschappij is het uitgangspunt. Door de aangepaste regelgeving is het bouwbesluit aangepast en moet bij renovatie of nieuwbouw de locatie toegankelijk worden gemaakt voor mindervalide personen.

Concreet betekent dit dat je moet zorgen voor bepaalde voorzieningen zoals aangepaste toiletten, drempel vrije zones en het voorzien van duidelijke communicatie aan alle bezoekers, zo ook aan slechthorenden en slechtzienden. Dit vraagt inzicht in standaarden van ITS en NEN 1814. Met alleen het plaatsen van een rolstoel-toegankelijk toilet heb je nog geen toegankelijke locatie en kan het doel van iedere bezoeker nog niet worden gehaald, want een evenement draait om beleving. Welkom Toegankelijkheid & Evenementen kan je helpen aan een toegankelijk evenement of locatie.

Als achtergrondinformatie op het gebied van toegankelijkheid bij evenementen kun je de volgende media items bekijken:

Toegankelijkheid bij festivals

Het belevingsrapport over festivals vanuit personen met een lichamelijke beperking geschreven door Kennly Vink.

Downloaden

Initiatiefnemer Themanetwerk Festivals & Evenementen van de Coalitie voor Inclusie:

https://coalitievoorinclusie.nl/informatie-over-inclusie/themanetwerk/festivals-en-evenementen/

Vers Beton: Zomerfestivals: geen feestje met een fysieke beperking

https://versbeton.nl/2018/07/zomerfestivals-geen-feestje-met-een-fysieke-beperking/

Evenementenhelpdesk: Evenementenhelpdesk 10 tips voor toegankelijkheid

https://evenementenhelpdesk.nl/toegankelijkheid/

Meldpunt discriminatie regio Amsterdam: Festivals en evenementen onvoldoende toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

http://mdra.nl/nieuws/festivals-en-evenementen-onvoldoende-toegankelijk-voor-mensen-met-een-lichamelijke-beperking

Eventplanner: Hoe maak je je evenement toegankelijk voor mensen met een handicap.

https://www.eventplanner.be/tv/256_hoe-maak-je-je-evenement-toegankelijk-voor-mensen-met-een-handicap.html

NPO Radio 1: Zo toegankelijk zijn Nederlandse festivals

https://www.nporadio1.nl/fris/onderwerpen/508471-zo-toegankelijk-zijn-nederlandse-festivals

Hart van Lansingerland: Marianne Dijkshoorn verovert een plekje in de koffer van Rick

https://www.hartvanlansingerland.nl/nieuws/algemeen/18822/marianne-dijkshoorn-verovert-een-plekje-in-de-koffer-van-rick-

Studentmind: Toegankelijkheid bij festivals voor mindervaliden

https://studentmind.nl/toegankelijkheid-festivals-mindervaliden/

Toegankelijkheid bij evenementenlocaties en event organisatie

Eventgoodies: Op bezoek bij een boekpresentatie over toegankelijkheid

https://www.youtube.com/watch?v=Mo7–aY3lHQ

Greater Venues: 5 evenementenlocaties die goed toegankelijk zijn met een beperking

https://www.greatervenues.com/insight/5-evenementenlocaties-die-goed-toegankelijk-zijn-met-een-beperking/

Support magazine: Is iedereen welkom?

https://www.supportbeurs.nl/nieuws/is-iedereen-welkom

Van Nelle Fabriek: Van Nelle Fabriek eerste met Keurmerk voor toegankelijkheid

https://www.vannellefabriekrotterdam.com/nl/pressroom/van-nelle-fabriek-eerste-met-keurmerk-voor-toegankelijkheid/ en https://www.vannellefabriekrotterdam.com/nl/events/toegankelijkheid/

Eventplanner: Toegankelijkheid festivals en evenementenlocaties voor mensen met een handicap

https://www.eventplanner.be/tv/619_toegankelijkheid-festivals-en-evenementenlocaties.html

Smart Meetings: How to Accommodate People with Disabilities at Meetings

https://www.smartmeetings.com/meeting-planning/116467/real-world-tips-accommodate-attendees-with-disabilities

Toegankelijkheid bij poppodia

Oneworld: Hoe toegankelijk is een concertbezoek voor rolstoelgebruikers?

https://www.oneworld.nl/achtergrond/rock-rollstoel/

Actieplan toegankelijkheid poppodia, evenementen, muzieklocaties & festivals. 

http://vvem.nl/wp-content/uploads/18_06_13-Actieplan-Toegankelijkheid-poppodia-evenementen-en-festivals.pdf

Vergunningen en veiligheid bij evenementen

Event Safety Institute: Gemeenten aan zet om belangen mindervaliden op evenementen goed te regelen

https://www.eventsafetyinstitute.nl/blogs/gemeenten-aan-zet-om-belangen-mindervaliden-op-evenementen-goed-te-regelen/

Biind: Toegankelijkheid bij evenementen: richtlijnen of een vrije invulling?

https://www.biind.nl/content/toegankelijkheid-bij-evenementen-richtlijnen-een-vrije-invulling

AT5: Brandbrief van gehandicapten om veiligheid op evenementen.

https://www.at5.nl/artikelen/180386/brandbrief-van-mindervaliden-om-veiligheid-op-evenementen

NOS: Vluchtroutes voor mindervaliden op festivals te smal: ‘ik lig zo omver’

https://nos.nl/artikel/2225541-vluchtroutes-voor-mindervaliden-op-festivals-te-smal-ik-lig-zo-omver.html

Uw naam

Uw e-mail

Uw telefoonnummer