Toegankelijkheid

Toegankelijkheid de norm; ontoegankelijkheid de uitzondering!

Toegankelijkheid is een recht, geen voorrecht. Het toegankelijk maken van alle soorten locaties is sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016, inzake de rechten van personen met een handicap, een verplichting. In het VN-verdrag Handicap zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende beleidsterreinen vastgelegd (wonen, werken en recreëren), met als uitgangspunt dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving.

Artikel 30 van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een Handicap’ bepaalt dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid deel moeten kunnen nemen aan het culturele leven en daarbij zijn passende maatregelen nodig om dit mogelijk te maken. De verplichting, voortvloeiend uit het VN-Verdrag Handicap, die geldt in Nederland sinds de ratificatie in 2016, geeft aan dat alle soorten locaties, dus ook evenementen locaties, toeristische gebieden en festivalterreinen toegankelijk moeten worden.
De basisprincipes zijn: toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid. Niemand is tot het onmogelijke gehouden, maar de grenzen moeten wel opgezocht worden.

Toegankelijkheid vraagt inzicht in standaarden zoals ITS en NEN1814. Vanuit Welkom Toegankelijkheid & Evenementen kan ik je helpen om jouw locatie toegankelijk te maken voor mensen met een verschillende type beperking.

 

Wil je meer weten, neem dan contact op:

    Naar de inhoud springen