Toegankelijkheid

Toegankelijkheid de norm; ontoegankelijkheid de uitzondering!

Toegankelijkheid is een recht, geen voorrecht. Het toegankelijk maken van locaties is sinds de
invoering van het VN-Verdrag in 2016, inzake de rechten van personen met een beperking, zelfs een verplichting. In het VN-Verdrag Handicap zijn de rechten van mensen met een beperking op
Verschillende levensterreinen vastgelegd, met als uitgangspunt dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Bij het verdrag hoort een amendement dat
aangeeft dat de grondslagen toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid
en zelfstandigheid centraal moeten staan. Kortom: meedoen in de maatschappij is het uitgangspunt.

Door de aangepaste regelgeving is het bouwbesluit aangepast en moet bij renovatie of nieuwbouw de locatie toegankelijk worden gemaakt voor mindervalide personen. Dit geldt zowel voor gebouwen, buitenruimte als evenemententerreinen.
Concreet betekent dit dat u moet zorgen voor bepaalde voorzieningen zoals aangepaste toiletten, drempel vrije zones en het voorzien van duidelijke communicatie aan alle gasten, zo ook aan slechthorenden en slechtzienden.
Dit vraagt inzicht in de normeringen van NEN 1814 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard.
Met alleen het plaatsen van een rolstoel-toegankelijk toilet heb je nog geen toegankelijke locatie en kan het doel van de bezoeker nog niet worden gehaald. Welkom Toegankelijkheid & Evenementen kan voor u helpen aan een toegankelijk evenement.

 

Uw locatie toegankelijk maken

Wij helpen je graag om in kaart te brengen wat dit voor uw organisatie betekent. Vanuit kennis en ervaring kunnen wij een toegankelijkheidsschouw doen, concrete tips en handvatten geven of een lezing verzorgen. Zo kan uw organisatie voldaan aan alle vereisten op het gebied van toegankelijkheid en daarmee meer gastvrijheid geven aan de bezoekers. Bij een goed toegankelijke locatie komt u zelfs in aanmerking voor het Keurmerk Toegankelijkheid Gehandicapten.
Meer informatie? Klik hier

Hogere opkomst, meer veiligheid en een gastvrij gevoel

Volgens de officiële cijfers heeft 1 op 8 personen van alle Nederlanders een beperking. Niet alleen mensen met een beperking hebben baat bij een betere toegankelijkheid, ook mensen met kinderwagens, senioren en leveranciers.
Door het vermelden van de aanwezige voorzieningen op uw website
Wat hebt u als organisator, beheerder of toezichthouder aan een betere toegankelijkheid? Allereerst creëert u een veiligere omgeving omdat er minder drempels zijn. Daarnaast kunnen meer mensen gebruikmaken van uw locatie, waardoor de mogelijke opkomst stijgt. Ook draagt het bij aan de gastvrijheid. Daarmee is toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt tijdens evenementen en in openbare ruimtes.

Advies en uitvoering op maat

Als toegankelijkheidsdeskundige denk ik graag met u mee. Door mijn eigen handicap weet ik als geen ander welke mobiliteits maatregelen noodzakelijk zijn voor uw (openbare) ruimte en/of evenement. Bovendien heb ik veel kennis van alle relevante wetgeving en voorschriften. Wilt u meer weten over wat ik voor u kan betekenen?
Bel 06-41847829 of mail naar marianne@GeenBeperkingMeer.nl

Gratis tips voor het toegankelijker maken van uw locatie

  • Het begint bij bewustwording. Wees bewust van de elementen bij uw evenement, uw gebouw of openbare ruimte die (nog) niet toegankelijk zijn.
  • Informeer medewerkers over de faciliteiten die u heeft voor ouderen, gehandicapten en mensen met een kinderwagen. Zo kunnen zij servicegerichter te werk gaan.
  • Communiceer via de website welke voorzieningen zoals een mindervalidetoilet u heeft en welke (nog) niet.

Uw naam

Uw e-mail

Uw telefoonnummer