LOADING CLOSE

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid de norm; ontoegankelijkheid de uitzondering!

Sinds de invoering van Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap is bekrachtigd gelden de grondslagen toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid in Nederland. Dit houdt in dat iedereen, ook personen met een beperking moeten kunnen deelnemen aan de samenleving.

Door de aangepaste regelgeving is het bouwbesluit aangepast en moet bij renovatie of nieuwbouw de locatie toegankelijk worden gemaakt voor mindervalide personen. Dit geldt zowel voor gebouwen, buitenruimte als evenemententerreinen.

Toegankelijkheid bij evenementen is steeds vaker een vereiste in evenementenvergunningen. Concreet betekent dit dat u moet zorgen voor bepaalde voorzieningen zoals aangepaste toiletten, drempel vrije zones en het voorzien van duidelijke communicatie aan alle gasten, zo ook aan slechthorenden en slechtzienden.
Dit vraagt inzicht in de normeringen NEN 1814 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard.

Met alleen het plaatsen van een invalidentoilet heb je nog geen toegankelijk festival.
Welkom Toegankelijkheid & Evenementen kan voor u helpen aan een toegankelijk evenement.

 

Uw locatie toegankelijk maken

Ik help u graag om in kaart te brengen wat dit voor uw organisatie betekent. Vanuit kennis en ervaring kan ik een toegankelijkheidstoets bij u doen, concrete tips en handvatten geven of een lezing verzorgen. Zo kan uw organisatie voldaan aan alle verseisten op het gebied van toegankelijkheid en daarmee reputatieschade voorkomen.

Hogere opkomst, meer veiligheid en een gastvrij gevoel

Volgens het CBS heeft zo’n 13% van alle Nederlanders een beperking. Hierbij zijn de senioren niet bij opgeteld, maar ook zij hebben grote behoefte aan toegankelijkheid en nemen deel aan de maatschappij.
Daarom moeten alle gebouwen en buitenruimtes toegankelijk worden. Wat heeft u als organisator, beheerder of toezichthouder aan een betere toegankelijkheid? Allereerst creëert u een veiligere omgeving omdat er minder drempels zijn. Daarnaast kunnen meer mensen gebruikmaken van uw locatie, waardoor de mogelijke opkomst stijgt. Ook draagt het bij aan de gastvrijheid. Daarmee is toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt tijdens evenementen en in openbare ruimtes.

Toegankelijkheid op evenementen

Advies en uitvoering op maat

Als toegankelijkheidsdeskundige denk ik graag met u mee. Door mijn eigen handicap weet ik als geen ander welke mobiliteits maatregelen noodzakelijk zijn voor uw (openbare) ruimte en/of evenement. Bovendien heb ik veel kennis van alle relevante wetgeving en voorschriften. Wilt u meer weten over wat ik voor u kan betekenen?
Bel 06-41847829 of mail naar marianne@GeenBeperkingMeer.nl

Uitgankelijkheid

Uitgankelijkheid mindervalide met verwijzing naar de nooduitgang

Misschien wel het meest belangrijke onderwerp bij toegankelijkheid is, hoe krijg je mensen met een handicap eruit. Oftewel hoe zorgt u voor de veiligheid bij een evacuatie situatie. Zijn uw nooduitgangen toegankelijk? Wie is verantwoordelijk om mensen uit het publiek te evacueren met een fysieke beperking? Belangrijke zaken waar u misschien niet meteen over na denkt maar die heel belangrijk zijn nu er op ieder feestje, maar op bijna alle evenementen loopt wel iemand met een stok, kruk of rollator rond. Ik denk graag met u mee over oplossingen voor een goede uitgankelijkheid.

Gratis tips voor het toegankelijker maken van uw locatie

  • Het begint bij bewustwording. Wees bewust van de elementen bij uw evenement, uw gebouw of openbare ruimte die (nog) niet toegankelijk zijn.
  • Informeer medewerkers over de faciliteiten die u heeft voor ouderen, gehandicapten en mensen met een kinderwagen. Zo kunnen zij servicegerichter te werk gaan.
  • Communiceer via de website welke voorzieningen zoals een mindervalidetoilet u heeft en welke (nog) niet.

Uw naam

Uw e-mail

Uw telefoonnummer