Toegankelijke diensten

Toegankelijke diensten

Marianne Dijkshoorn helpt je met de organisatie van een toegankelijk evenement, het toegankelijk maken van jouw locatie, een training van een gastvrije ontvangst van mensen met beperking en een lezing over toegankelijkheid en/of gastvrijheid, zodat iedereen zich welkom voelt.

Met een toegankelijkheidsadvies ga je verder dan enkel een ervaring en krijg je iets waarmee je verder kan bouwen aan de gastvrijheid op de locatie.

In dit overzicht staat wat Welkom Toegankelijkheid & Evenementen voor jou kan betekenen.

Sparren over toegankelijkheid

Het kan zijn dat je kleine uitdagingen hebt op het gebied van toegankelijkheid en deze met een kort mondeling advies kan oplossen. Tijdens een online gesprek hoor ik graag waar je tegenaan loopt en geef ik je advies, tips of creatieve inspiratie voor jouw toegankelijkheidsuitdagingen. Zo kun je zelf weer snel verder.

Als je dit onderdeel boekt, dan krijg je:

 • Snel relevant advies over toegankelijkheid en/of gastvrijheid.
 • Een persoonlijk gesprek van een uur.
 • Mocht je na het gesprek besluiten om toch het evenement of de locatie te laten toetsen, dan wordt het eerder betaalde bedrag van dit gesprek in mindering gebracht.

Boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen‘

Het boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen bevat veel praktische tips over toegankelijkheid bij evenementen en locaties waar veel bezoekers komen. Voor meer informatie en het bestellen van het boek, ga naar deze pagina.

De prijs is €22,95 incl. Btw.

Toetsing van een locatie

In Nederland zijn er geen standaarden voor toegankelijkheid en ervaringen van ervanringsdeskundigen alleen helpen niet altijd verder. Ik kan jouw locatie toetsen vanuit deskundigeheid, hiervoor heb ik meer dan 10 jaar kennis en ervaring over toegankelijkheid voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke en mentale beperking.

Bij een locatie kan je denken aan: een evenementen locatie, toeristische attractie, theater, museum, woonwijk, winkelcentrum enzovoorts.

Als je dit onderdeel boekt, dan krijg je:

 • Toetsing locatie inclusief live voorgesprek over de huidige situatie, de plannen en de huidige gastvrijheid.
 • Binnen 6 weken ontvang je een adviesrapportage om de toegankelijkheid verder te verbeteren.
 • Als de locatie voor 80% toegankelijk is, krijg je een certificering op het gebied van toegankelijkheid. Deze certificeren is minimaal een jaar geldig.

Toetsing van een festival of een evenement

Een festival of een evenement is anders dan een vaste locatie met een vaste inrichting. Hoe toegankelijk en gastvrij is een evenement voor mensen met een verschillend type beperking? Zeker als je meerdere personen met een beperking verwacht, is een toetsing naar de toe-, door- en uitgankelijkheid aan te bevelen, zodat je het juiste aantal aan faciliteiten hebt.

Als je dit onderdeel boekt, dan krijg je:

 • Een voorgesprek over de organisatie met tips over welke materialen en toepassingen je het beste kan gebruiken.
 • Kort adviesrapport met tips over toegankelijke materialen zoals toiletten.
 • Toetsing met ‘live‘ tips tijdens de opbouw van het evenement.
 • Binnen 6 weken ontvang je de volledige adviesrapportage met adviezen voor de volgende editie.
 • Als het festival voor 80% toegankelijk is, krijg je een certificering op het gebied van toegankelijkheid. Deze certificeren is minimaal een jaar geldig.

Lezing over toegankelijkheid en/of gastvrijheid

Toegankelijkheid, diversiteit, inclusie en gastvrijheid zijn voor veel organisaties een onderwerp tijdens een congres. Wil je een lezing/gastcollege/panel bijdrage/workshop of een andere sprekersbijdrage?

In een lezing e.d. van mij die maximaal 90 minuten duurt neem ik de bezoekers mee in wat toegankelijkheid is, het VN-verdrag Handicap, aan welke toegankelijkheids facaliteiten je aan kan denken voor de verschillende doelgroepen van mensen met een beperking en hoe je mensen met een beperking gastvrij kan ontvangen. In elke lezing of workshop zit een bij de doelgroep passende en afgestemde boodschap.

Als je dit onderdeel boekt, dan krijg je:

 • Vooroverleg over wensen en behoeften van de lezing e.d..
 • Een op de organisatie afgestemde presentatie.
 • Een sprekersbijdrage van maximaal 90 minuten.
 • Een sprekersbijdrage is uit te breiden met het boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen‘ als cadeau aan de bezoekers of het is mogelijk om een boekenstand na afloop op te zetten. Door het aanbieden van het boek kunnen mensen snel aan de slag met het onderwerp toegankelijkheid.

Training mensen met een beperking gastvrij ontvangen

Wat hebben mensen met een beperking nodig om gastvrij ontvangen te worden? In deze training laat ik je in een kleine groep ervaren hoe het is om met een rolstoel door een locatie te rollen, met een taststok de weg te vinden en hoe het is om slechthorend te zijn.

Als je dit onderdeel boekt, dan krijg je:

 • Vooroverleg over wensen en behoeften.
 • Een training met een ervaringsroute inclusief trainingsmaterialen voor maximaal 15 personen.
 • De training is uit te breiden met een lezing over toegankelijkheid en / of gastvrijheid, zodat meer mensen deze kennis kunnen krijgen.

Begeleiding bij de ontwikkeling van toegankelijkheidfaciliteiten

Heb je overige vragen of heb je meerdere onderdelen van een complex evenement en daarbij begeleiding nodig en/of heb je een evenement met meerdere locaties waarop je advies wil? Neem dan contact op.

Een toegankelijk evenement organiseren

Als je een toegankelijk evenement wil, dan kan ik deze organiseren. Dit doe ik van het creatieve concept tot en met de uitvoering en de evaluatie. Hierbij houd ik rekening met de verschillende type beperking van mensen met een beperking.

Als je dit onderdeel boekt, dan krijg je:

 • Evenementen organisatie van A tot en met Z.
 • Een passend evenement bij het beoogde doel.
 • Een toegankelijk evenement voor alle beoogde doelgroepen.

Naar de inhoud springen