Onze Diensten

Bij Welkom Toegankelijkheid & Evenementen kunnen wij het volgende voor je betekenen.

Festivals
Mensen met een beperking zijn er altijd en overal. Aan welke faciliteiten is er behoefte bij een festival en hoe kun je het aantal mensen met een beperking goed inschatten om daar de faciliteiten op af te stemmen? Wij bespreken graag met je de plannen voor het festival in een adviesgesprek en kunnen dan aangeven hoe je het festival zo optimaal toegankelijk maakt.

(Evenementen)locatie
Hoe toegankelijk is jouw evenement of locatie? Je kan een locatie laten toetsen tijdens een adviesgesprek met een quickscan om te weten dat je goed op weg bent of een volledige toetsing waarbij alles wordt genoteerd en waarop een adviesrapportage volgt. Hierbij is het een mogelijkheid om een keurmerk aan te vragen. Als een locatie goed toegankelijk is aangeven, zullen meer groepen met daarin mensen met een beperking zich welkom voelen.

Lezing
Zoals op de pagina Spreker te zien is, geeft Marianne Dijkshoorn lezingen over toegankelijkheid van mensen met een beperking bij evenementen(locaties) en festivals

Veiligheidsplan festivals
Hoe is de uitgankelijkheid voor mensen met een beperking bij festivals. Mensen met een beperking zijn onderdeel van een crowd. Om voor hen de veiligheid en openbare orde te garanderen kunnen wij adviseren over hoe de veiligheid van mensen met een beperking kan worden opgenomen in het veiligheidsplan.